Sudenpennut
7-9 v.

Sudenpentuohjelman tarkoituksena on tukea lasta hänen kasvussaan sekä ohjata lasta toimimaan ryhmässä yhdessä muiden kanssa. Ohjelman lähtökohtana on tekemällä oppiminen jolloin sudenpentu pääsee itse kokeilemaan ja harjoittelemaan hänelle opetettuja taitoja. Ohjelma koostuu aktiviteettikokonaisuuksista, joita kutsutaan jäljiksi. Jälkiä on yhteensä 35 ja jokainen jälki sisältää 6-12 aktiviteettia eli askelta. Jokaisessa jäljessä on sekä pakollisia, että valinnaisisa aktiviteetteja. Sudenpentujen ohjelma alkaa tervetuloa-jäljellä, joka johdattaa lapsen partiotoiminnan ja sudenpentuohjelman saloihin. Ohjelma päättyy siirtymä-jälkeen, joka valmistaa sudenpentua seikkailijaikäkauteen siirtymiseen.

Seikkailijat
10-12 v.

Seikkailijoiden perusohjelma koostuu pääilmansuunnista, joista kukin on kestoltaan noin puolen vuoden mittainen, jolloin koko perusohjelman kesto on kaksi vuotta. Seikkailijaohjelma voidaan toteuttaa myös kolmivuotisena, jolloin kolmantena vuonna suoritetaan väli-ilmansuuntien aktiviteetteja. Mikäli seikkailijaohjelma toteutetaan kolmivuotisena, kestää tarpojaohjelma ainoastaan kaksi vuotta, sillä seikkailija ja tarpojaohjelman yhteiskesto on viisi vuotta. Ohjelman keston määrää lippukunta. Pääilmansuunnat koostuvat aktiviteeteista, joita jokaisessa on noin 20 kappaletta. Jokaisen pääilmansuunnan aikana seikkailijan tulee lisäksi osallistua kahdelle retkelle, yksiin partiotaitokilpailuihin sekä suorittaa yksi taitomerkki. Väli-ilmansuunnat muodostavat valinnaisen kolmannen vuoden ohjelman rungon. Väli-ilmansuunnat koostuvat aktiviteeteista, jotka syventävät ja laajentavat jo opittuja sekä opettavat uusia partiotaitoja. Seikkailijaohjelmassa korostuvat käytännön partio- ja erätaidot siksi ikäkaudessa retkeillään paljon. Ohjelmassa seikkailijat tutustuvat luonnossa liikkumiseen, suunnistamiseen sekä yöpymiseen ja ruoanlaittoon maastossa. Tutuiksi tulevat myös erilaiset retkeilyyn liittyvät käytännön taidot.

Tarpojat
12-15 v.

Tarpojaohjelma koostuu neljästä puolenvuoden mittaisesta tarpposta, joita ovat leiri, luovuus, selviytyminen ja yhteiskunta. Tarpojaohjelma on kaksi- tai kolmivuotinen. Tarppo sisältää suuntausvaiheen, jossa vartio tutustuu tulevaan puoleen vuoteen. Varsinainen tarppo koostuu aktiviteetteista. Aktiviteetit on jettu aihepiireittäin ryhmiin. Osa ryhmien aktiviteeteista ovat pakollisia ja osa valinnaisia.